Chính sách thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán khi nhận hàng: Quý khách nhận hàng tại địa điểm yêu cầu giao hàng, khi nhận hàng Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng. 

2. Thanh toán bằng chuyển khoản: Quý khách có nhu cầu thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản trước vào số tài khoản được cung cấp bởi chúng tôi trước khi chúng tôi giao hàng. 


Tư vấn trực tiếp