Chính sách thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

a. Thanh toán trực tiếp : Quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, hoặc mua hàng qua điện thoại trong khu vực nội thành Hà Nội thì thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

b. Thanh toán khi nhận hàng: Quý khách nhận hàng tại địa điểm đặt hàng, khi nhận hàng Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.


Tư vấn trực tiếp